Tämän sivun pysyvä osoite on http://www.iki.fi/anc/as/ocad/ocad-merkit.html

OCAD AS-karttamerkit

Kopioi ocad:n symbolitiedosto Autosuunnistus.ocd (= versio 2009.11) ohjelman Symbol-hakemistoon (esim. C:\Program Files\Ocad8\Symbol\).

(Aikaisemmat versiot: 2005, 2008, 2008.5 )

Symbolitiedosto on testattu ocad7 ja ocad8 versioilla.

Huom! Alkaen Ocad8:sta symbolipalkin leveys on käyttäjän säädettävissä. Autosuunnistus.ocd on tarkoitettu käytettäväksi niin, että symboleita on 5 rinnakkain (viereinen kuva).

Urat

Ajoura - esimerkki 101.0 Ajoura
101.1 Ajoura, katkoton
Ajoura Lyhyeen uraan käytetään katkotonta merkkiä.
Ajopolku - esimerkki 102.0 Ajopolku
102.1 Ajopolku, katkoton
Ajopolku Lyhyeen uraan käytetään katkotonta merkkiä.
Polku -esimerkki 103.0 Polku Polku Ajokelvoton kävelypolku

Tiet

Tie - esimerkki 121.0-125.0 Tie Tie Tien leveys:
2m, 3m, 4m, 5m, 7m (1:5000)
4m, 6m, 8m, 10m, 14m (1:10000)
Tieura - esimerkki 131.0-135.0 Tieura Tieura Käytä ajopolkua (102.0)
tai sopivaa tietä (121.0-125.0).
Polkutie - esimerkki 141.0-144.0 Polkutie Polkutie Käytä ajouraa (101.0)
tai sopivaa tietä (121.0-125.0).
Rautatie - esimerkki 151.0 Rautatie Rautatie

Rajat

Tien reuna - esimerkki 201.0 Tien reuna
201.1 Tiealueen peitto
Tien reuna Risteyalueet rakennetaan peittämällä tiet valkoisella alueella 201.1 ja piirtämällä teiden reunat viivalla 201.0.
Kuvioraja - esimerkki 202.0 Kuvioraja Kuvioraja
Aita - esimerkki 203.0 Aita Aita
Rinne - esimerkki 211.0 Rinne Rinne Myös erilaiset kasat piirretään tällä.
Hieman tarinaa rinteestä.
Maavalli - esimerkki 212.0 Maavalli Maavalli
Rinne, iso - esimerkki 213.0 Rinne Rinne, iso
Jyrkänne - esimerkki 214.0 Jyrkänne Jyrkänne

Talot

Rakennus - esimerkki 301.0 Rakennus Rakennus Lämmin asuinrakennus.
Rakennus, kylmä - esimerkki 302.0 Rakennus, kylmä
302.1 Rakennuksen viivoitus
Rakennus, kylmä Kaikki muut rakennukset.
Viivoita rakennuksen sisus.
Raunio tai katos - esimerkki 303.0 Raunio tai katos Raunio tai katos Myös kaikki ajotason päälliset putket, hihnat, tms. merkittään tällä.

Linjat

Muuntaja - esimerkki 401.0 Muuntaja Muuntaja
Sähkölinja - esimerkki 402.0 Sähkölinja Sähkölinja Tolpat tulevat kulmapisteisiin.
Suurjännitelinja - esimerkki 403.0 Suurjännitelinja Suurjännitelinja Tolpat tulevat kulmapisteisiin.
Sähkön symboli - esimerkki 404.0 Sähkön symboli Sähkön symboli Lisätään sopiviin kohtiin sähkölinjaa ja suurjännitelinjaa.

Kohteet

Tolppa - esimerkki 501.0 Tolppa Tolppa
Kaivo - esimerkki 502.0 Kaivo Kaivo
Kulkuneuvo - esimerkki 503.0 Kulkuneuvo Kulkuneuvo
Kivi - esimerkki 504.0 Kivi Kivi
Erikoiskohde - esimerkki 505.0 Erikoiskohde Erikoiskohde
Pino - esimerkki 506.0 Pino Pino Piirretään viivatyökalulla.
Puu - esimerkki 507.0 Puu Puu
Pieni kasa - esimerkki 508.0 Kasa Puu Pieni kasa, jota ei voida piirtää oikeassa mittakaavassa.
Oja - esimerkki 523.0 Oja Oja
Hiusviiva - esimerkki 591.0 Hiusviiva Hiusviiva Kohdistamismerkinnät. Piiretään viivatyökalulla.
Pohjoisnuoli - esimerkki 592.0 Pohjoisnuoli Pohjoisnuoli Kartanpiirtäjän signeeraus editoidaan suoraan symboliin.

Alueet

Vesialue - esimerkki 601.0 Vesialue Vesialue
Pelto - esimerkki 602.0 Pelto Pelto
Viheralue - esimerkki 603.0 Viheralue Viheralue
Suo - esimerkki 604.0 Suo Suo

Reittimerkinnät

Symboleista 90x.0 - 90x.5 on neljä eri kopiota, jokaiselle luokalle omansa.
Reittiviiva - esimerkki 90x.0 Reittiviiva Reittiviiva
Vaihtopiste - esimerkki 90x.1 Vaihtopiste Vaihtopiste Piirretään viivatyökalulla.
Vaihtopisteen teksti - esimerkki 90x.2 Vaihtopisteen teksti Vaihtopisteen teksti Piiretään vaihtopisteympyrän  (90x.1) sisälle.
Suuntanuoli - esimerkki 90x.3 Suuntanuoli Suuntanuoli

90x.4 Peitto Peitto Käytetään peittämään jotain kartasta, luokkakohtaisesti.
Hevosenkenkä - esimerkki 90x.5 Hevosenkenkä Hevosenkenkä
Kääntymiskyltti - esimerkki 911.0 Kääntymiskyltti Kääntymiskyltti
Ristikyltti - esimerkki 912.0 Ristikyltti Ristikyltti
Violetti viiva - esimerkki 913.0 Violetti viiva Violetti viiva Lisätään tarvittaessa kääntymis- tai ristikylttiin, merkitään nopeusrajoitusten alku- ja loppupaikat, tms.
Huutomerkki - esimerkki 914.0 Huomio Huutomerkki
Linja-autopysäkki - esimerkki 919.0 Linja-autopysäkki Teksti
Teksti - esimerkki 921.0 Teksti Teksti Mittakaava.
Teksti - esimerkki 921.1 Teksti Teksti Kaikkien luokkien kirjaimet. Peitolla (90x.4) peitetään aina kaikkien muiden luokkien kirjaimet näkyvistä.
Teksti - esimerkki 921.2 Teksti Teksti Kilpailun nimi, tms.
Teksti - esimerkki 921.3 Teksti Teksti Reitin tekstejä.
Asemaviiva - esimerkki 931.0 Asemaviiva
932.0 Asemateksti
Asemaviiva

Värit

Ocad piirtää kartat värien mukaisessa järjestyksessä, järjestys on määritelty värit-valikossa. Sama väri voi esiintyä pariinkin kertaan kun halutaan, että jossain karttamerkissä ko. väri saa peittyä jonkin toisen alle (esim. valkoisen peiton), toisessa taas sen pitää piirtyä kaikkien muiden päälle.

Huomio omien symbolien kehittäjille: pieniä ruskeita kohteita varten on määritelty hieman tummempi ruskea sävy, jotta pienet symbolit erottuisivat paremmin.

Reittimerkkien käytöstä

Reittimerkkejä on yhteensä neljä samanlaista riviä. Koska yleensä kilpailuissa on enintään kolme luokkaa voidaan neljättä käyttää kaikille yhteisenä. Esimeriksi ensimmäinen rivi MA-luokille, toinen B-luokalle, kolmas C-luokalle ja neljäs kaikille yhteisesti.

Tulostettaessa ja editoitaessa on sitten helppoa valita kaikki ei-haluttujen luokkien reittisymbolit (ctrl-klik ja shift-klik) ja häivyttää ne "Piilota" ("Hide") kommennolla.
Kaikki symbolit
Versio 2008.5